Bano Prefab Konceptet

Koncept

Bano Prefab producerar och levererar prefabricerade badrum i stålfiberarmerad betong med fokus på kvalitet, funktionalitet och flexibilitet.

Vi levererar badrum för alla ändamål som bostäder, hotell, vårdbyggnader och studentbostäder. Prefabricerade badrum i stålfiberarmerad betong har många fördelar jämfört med platsbyggda badrum och prefabricerade badrum i lätta material.

Bano Prefab prefabricerade badrum skapar möjligheter, inte begränsningar

Tidsbesparande

Vi producerar badrummen medans ni producerar resten av byggnaden. När prefabricerade badrummen är på plats är dessa levererade som kompletta badrum, helkaklade och inredda.

Samlad kompetens

Istället för att förhålla sig till flera entreprenörer i byggprocessen behöver du bara en aktör. Detta leder till enklare projektering, tydliga ansvarsområden och mindre administration.

Hög kvalitet

Bano Prefab har SINTEF-godkännande. Vår fabrik produktion säkerställer att våra produkter uppfyller alla krav i lutning på tätskikt, kakel, montering och eftermontering av utrustning

Funktionalitet

Väggarna i våra moduler är funktionstestade upp till 500 kg belastning. Detta gör att du inte behöver extra förstärkningar i vägg vid montering och eftermontering

Enkel renovering

Det stålfiberarmerade Betongbadrummet kan enkelt renoveras. Kakel tas bort, nya tätskikt och nytt kakel kan sättas upp utan att detta försämrar produkten

Pris

Goda inköpsvillkor på grund av hög volym, låga fraktkostnader , god lagerhantering och effektiv produktionsprocess säkerställer ett lågt pris jämfört med platsbyggda badrum.

Avfallshantering

Avfall hanteras i fabriken i stället för på byggarbetsplatsen. Detta sparar både onödiga arbetstimmar och är kostnadsbesparande.

Ren byggarbetsplats

Prefabricerade badrummen är helkaklade i fabrik, så inga murare eller plattsättare behöver tillgång till badrummen, detta säkerställer en renare byggarbetsplats.