Bano Prefab-Prosessen

Prosessen

Med fokus på kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet er det viktig at alle fasene i prosessen er bygd opp slik at dere som kunde opplever Bano Prefab som profesjonelle, løsningsorienterte og faglig dyktig. Vi bruker manuell arbeidskraft for at vi skal oppnå den kvaliteten og fleksibiliteten dere behøver.

En illustrasjon som viser mennesker som lager Tilbud og kontrahering

1: Tilbud og kontrahering

Vi mener at kvalitet starter allerede i tilbudsfasen, og kvalitet skal merkes i alle ledd. Dere vil i denne fasen få tildelt en prosjektleder som følger dere gjennom hele prosessen. Vi ønsker at dere skal kunne stole på oss som leverandør, og vil derfor alltid bestrebe oss etter å gi tilbud basert på de spesifikasjonene som er nevnt i anbudsfasen. Det vil ikke dukke opp uventede kostnader og ved signering vil eventuelle valuta og indeksreguleringer tilfalle oss. Oppdager vi noe som tilsier at vi ikke kan anbefale kabiner slik tegningsunderlaget viser, vil vi alltid kontakte dere før vi gi tilbud. Vår prosjektleder vil samarbeide tett med dere i de tilfeller det ønskes tilvalgsmuligheter. Vi samarbeider med flere leverandører, og kan levere et rikt utvalg i for eksempel fliser, armaturer, innredning med mer.

Les mer
En illustrasjon som viser mennesker som prosjektering

2: Prosjektering

Dere vil få tildelt en egen prosjekteringsansvarlig som har ansvaret for all kontakt mellom de prosjekterende ledd. Vi prosjekterer og tegner etter deres tegninger. Vi vil være behjelpelig der vi ser kostnadsbesparende løsninger, eller der vi ser løsninger dere kanskje ikke har tenkt på. Vi er opptatt av kabiner ikke skal være en begrensing og kan derfor tilby flere typer kabiner innenfor samme prosjekt.

Les mer
Et bilde av tre håndverkere

3: Produksjon

Våre kabiner er i stålfiberarmert betong. Vegger, tak og gulv støpes, før de tørker og herder i minimum 3 uker før kabinene monteres. Kabinene monteres ved at de både limes og boltes sammen. Dette sikrer en solid konstruksjon med lite fare for bevegelighet under transport og innheising.
Det smøres to lag med membran i ulik farge for å sikre at det ikke er noen steder som ikke har fått tilstrekkelig med membran. Alle skjøter og overganger vil bli forsterket med filt og mansjetter. Det smøres membran på hele kabinen, også utenfor våtsoner. Siden vi smører på membran etter at kabinen er montert sammen, sørger vi for at det ikke vil være noen skjøter eller svakheter i tettesjiktet.
Alle fliser er av høy kvalitet og legges manuelt av erfarne flislegger. Dette gjør at vi kan legge et rikt utvalg av fliser både med tanke på farger og formater. Flislegger fliser etter flisetegning som er godkjent av dere, som sikrer at fuger og overganger kommer der dere ønsker.
Etter flislegging flyttes kabinene over til den rene produksjonshallen. Her vil våre elektrikere, rørleggere og montører installere alle de komponenter vi har blitt enige om at skal inkluderes. Vi bestreber oss etter å levere den beste kvaliteten på markedet og bruker derfor standardinnredning i fuktfaste materialer.

Les mer
Rengjøring og kvalitetskontroll

4: Rengjøring og kvalitetskontroll

Alle kabiner rengjøres grundig før det avholdes en kvalitetskontroll. Her går vi gjennom hele kabinen. Vi har en nullvisjon på feil og mangler. Alle elementene i kabinene sjekkes av minst tre personer. Utførende, kvalitetsansvarlig og til sist kontrolleres kabinene av produksjonssjef før pakking.

Les mer
Bilde som viser baderom pakket og klar til levering

5: Pakking og forsendelse

Kabinene pakkes i krympeplast. Plasten sikrer kabinen mot vær og vind, samtidig som det er god luftsirkulasjon gjennom døren og ut ventilen i taket.
Vi leverer etter «just in time» prinsippet. Dere overleverer en leveranseplan som vi følger. Vi vil kontakte dere en uke før forsendelse, for å avklare om levering skal finne sted etter planen. Gunstig lokalisering av fabrikken langs E18, litt over en time fra Oslo, gjør at vi kan være svært fleksible med tanke på levering.
Om ønskelig kan vi være tilstede ved første levering for å være behjelpelig med eventuelle spørsmål og komme med råd og vink.
Når bygget er ferdig, i god tid før deres overlevering til kunde, avholdes det befaring av kabinene. Som nevnt har vi en nullvisjon når det kommer til feil og mangler. Hvis det likevel viser seg at det er en mangel på produktet vil vi ordne opp i god tid uten at det kommer til hinder for deres overlevering.

Les mer